În cadrul SOCIETĂȚII CIVILE PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI „BOLOS SI PARTENERII” activează executorul judecătoresc BOLOS MIRCEA , numită în functie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 04.04.2001 si executorul judecatoresc BOLOS GEORGIANA ADINA numita in functie prin Ordinul Ministrului Justiţiei la data de 24.11.2011, societate înregistrata in Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Cluj.

Suntem o echipa cu experienta iar prin serviciile pe care le oferim ne propunem să venim în întâmpinarea persoanelor justițiabile pentru a le oferi un acces cât mai facil și mai eficient la actul de justiție, precum și o înțelegere cât mai bună a procesului de executare silită.

Competența Teritorială

Executorii biroului nostru își desfășoară activitatea profesională pe raza Curtii de Apel Cluj cu urmatoarele Judecatorii:
Competentă Materială -ATRIBUȚIILE EXECUTORULUI JUDECATORESC

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
  • Executări directe :
   • Evacuări
   • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
   • Vizitarea minorului
   • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  • Executări indirecte
   • Urmărirea mobiliară a creanţelor
   • Urmărirea imobiliară a creanţelor
  • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa
 • executorului judecătoresc.

Contactaţi-ne şi vom găsi împreună cea mai bună rezolvare la problema dvs.